Weblog – novinky ze světa web 2.0

Inspirujte se

Weblog – novinky ze světa web 2.0 header image 2

Cenzura obsahu webu už v ČR existuje

23.1. 2013 · 1 komentář · Novinky

Bez většího povšimnutí v roce 2010 vstoupil v platnost ČR zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, který vyžaduje i po tvůrcích videoobsahu vytvořeného na webu za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání registraci u Rady pro televizní a rozhlasové vysílání (dále jen RRTV).  S tím jsou spojené i další povinnosti  jako uvádět kontaktní údaje, uchovávat zveřejněná videa minimálně 30 dnů , nutnost jasného rozpoznání obchodních sdělení apod.

U sponzorovaných pořadů nesmí přímo nabádat k nákupu zboží nebo služeb, musí zřetelně takový pořad označit , uvést sponzora atd.  RRTV při zjištění nedostatku vyzve subjekt k nápravě, pokud k ní nedojde tak nařídí správní řízení, kde hrozí pokuta 1 000 000 Kč a v některých případech až 2 000 000 Kč.

To, že to RRTV myslí vážně dokladuje tento zápis z jednání, kde tímto upozorňuje  na nedostatky firmu Microsoft s.r.o.  u jejího portálu s vzdělávacími a instruktážními videii  www.mstv.cz.  Microsoft si to nedal líbit a označil za provozovatele svou americkou centrálu Microsoft Corp a tím se vyvlékl z jurisdiskce RRTV a Evropské unie. Stejnou možnost nemají  ostatní  jako např. populární videocast digit.cz .  Řada ostatních firem se této úřední mašinérii podvolila a jsou evidováni v tomto seznamu.

Tagy: ···

  • http://twitter.com/itefektivne Martin K.

    Myslím, že zrovna na Digit se to nevztahuje, tam by to kolidovalo s ústavou a svobodou projevu, na školení možná, na to sdělovat veřejnosti svoje názory fakt ne…