Weblog – novinky ze světa web 2.0

Inspirujte se

Weblog – novinky ze světa web 2.0 header image 2

Spory o recyklaci solárních panelů

19.6. 2013 · Žádný komentář · Novinky

Vláda hledá způsoby jak co nejvíce znepříjemnit život majitelům solárních elektráren.  Jedním z nich je zpětné zavedení recyklačních poplatků u již fungujících  fotovoltaických elektráren.  Všichni majitelé elektráren musí pod hrozbou gigantických pokut (až 50 000 000 Kč) uzavřít do 30.6. 2013 smlouvu s tzv.  kolektivním systémem – což je firma, která má licenci na na recyklaci uvedeného zařízení.  Paradoxně smlouvu musí uzavřít i když ještě není jasná výše recyklačního poplatku, kterou musí určit vyhláška MŽP, která ještě nebyla definitivně  schválena. Původně se v ní počítalo s částkou  5,50 Kč/kg  , nyní se mluví cca o dvojnásobku 11Kč/kg placeném ve splátkách po příštích pěti letech.  Při instalovaném výkonu 2086 MW (do konce roku 2012) to představuje částku mezi 1 až 2 miliardami Kč, které kolektivní systémy získají roky předtím než recyklace bude připadat v úvahu. Fotovoltaické panely mají minimální  životnost cca 20 let, ale teoreticky mohou fungovat o 5 či 10 let déle. Navíc se ukazuje , že recyklace solárních panelů může být zisková a tudíž nebude potřebovat žádné dotace.   Krom toho někteří provozovatelé fotovoltaických elektráren už nakoupili panely od výrobce, který je členem evropského systému PV Cycle , kdy výrobce už poplatky zaplatil a zahrnul do ceny panelů (2% z ceny).

Není divu, že mezi firmami, které se chtějí o zmiňované miliardy vypukl boj.  Prostředky jsou sice určitým způsobem vázané, ale majitel elektrárny nemá téměř žádnou možnost zjistit, zda byly hospodárně využity. Dva systémy –  Rema PV Systém a.s. a ASEKOL solar s.r.o. o sobě prohlašují, že jsou jediné v ČR oprávněné uzavírat smlouvy.  Dnes ovšem nabízí uzavření smluv i společnost Retela s.r.o. Nedávno byla založena společnost ReSolar s.r.o. , která sdružuje velké provozovatele FVE, ale nemá ještě  platnou licenci.

Mimo to má dnes stát bič v podobě oprav – pokud se ve fotovoltaické elektrárně vymění jediný  panel za jiný s odlišným výkonem (byť o pár W) tak při slepém výkladu zákona došlo ke změně výkonu výrobny a tím pádem se výkupní ceny mají stanovit podle těch aktuálních a nikoliv podle těch, které platili v roce zprovoznění fotovoltaické elektrárny.  Stát si tak vytváří podmínky pro korupci obrovských rozměrů.

Tagy: ···